Herstructurering & recovery

Soepel uit de storm wegzeilen

U voelt dat uw onderneming in een crisissituatie terecht kan gaan komen of daar al in zit. U moet nu snel handelen om de schade te beperken en uw bedrijf rendementsvol weer de juiste koers te laten varen.

Communiceren, coördineren en concretiseren

Doordachte communicatie met alle partijen (zoals banken, de Belastingdienst en andere schuldeisers) is van groot belang. Zij moeten vertrouwen krijgen om mee te willen werken aan een oplossingsroute naar een succesvolle turnaround. Wij coördineren in precaire situaties in overleg met de directie en het management de optimale communicatie en een daadkrachtige uitvoering van noodzakelijke acties. Wij vervullen de rol van katalysator om te bereiken dat ‘datgene wat moet gebeuren, gebeurt’. Waar nodig adviseren wij specialisten uit ons netwerk op juridisch of ander gebied in te schakelen.

Veelzijdige ondersteuning bij herstructurering en recovery

U kunt op ons rekenen wanneer:

U (te lang) geconfronteerd wordt met verliezen of een negatieve cashflow

De zogenoemde ‘bijzonder of intensief beheer-afdeling’ van de bank in beeld komt

Een reorganisatie nodig is

U onderdelen moet afstoten of verzelfstandigen

Er conflicten op directie- en/of aandeelhoudersniveau spelen

Echte continuïteitsdreiging ontstaat

Managementinformatie een hoger niveau verlangt

Managementversterking zinvol is

Van eerste plan tot en met concrete praktijk

Deze inzetbare varianten vergen gedegen ervaring en specialistische kennis. En niet op de laatste plaats: communicatievaardigheden. Wij denken in dit proces niet alleen in oplossingen, maar handelen hier ook daadkrachtig naar.

Afspraak?
Bel nu 088-2443687