Waardebepaling

Bepaal de koers aan de hand van de sterren, niet aan de hand van de lichten van ieder schip dat passeert.

Waardebepaling wordt vaak rechtstreeks in combinatie gebracht met bedrijfsovernames. Er dient namelijk een beeld te zijn van de onderneming om een vraagprijs vast te stellen of om een gedegen bieding voor te bereiden. Echter zijn er tal van redenen waarom een correcte bedrijfswaardering  noodzakelijk is:

Bedrijfsovername

Toetreding door of participatie van een aandeelhouder

Investeringsbeslissingen en/of herfinancieringbeslissingen

Inzicht in de waardeontwikkeling van de onderneming

Inzicht in de ruilverhouding bij een fusie

In geval van situaties op persoonlijk vlak van de ondernemer, zoals het overlijden van de ondernemer, of een echtscheiding

Bij onderlinge geschillen en eventueel uittreding van een aandeelhouder/investeerder

Kwalitatief hoogwaardige bedrijfswaardering

Wat de reden voor het uitvoeren van een waardebepaling ook is; het is belangrijk dat er degelijk onderzoek wordt uitgevoerd door ervaren waarderingsspecialisten. Onze adviseurs zijn in staat om een kwalitatief hoogwaardige bedrijfswaardering uit te voeren.

Afspraak?
Bel nu 088-2443687